Even voorstellen

Wie is Renate Salemans?

Ik ben een “oudere jongere” van 61 jaar, geboren in Maastricht waar ik mijn jeugd heb doorgebracht.

Na de opleiding logopedie heb ik ruim 15 jaar in Arnhem gewoond en gewerkt: in verpleeghuizen, dagopvang voor ouderen, revalidatie en een eigen praktijk.

Vanaf mijn 33-ste jaar werk ik in Rotterdam-West als vrijgevestigd logopedist. Delfshaven is een smeltkroes van nationaliteiten en culturen en daar voel ik me thuis.

Raar maar waar: hoe langer ik logopedist ben, hoe interessanter, leuker en waardevoller het werk voor mij wordt. Ik hoop dit fantastische werk nog een hele tijd te mogen doen.

Ik heb twee kinderen: een zoon van 21 jaar en een dochter van 19 jaar. Zij zijn de belangrijkste personen in mijn leven. Daarnaast zijn de begrippen “respect, gelijkwaardigheid en solidariteit” voor mij belangrijk.

Als hobby’s heb ik muziek, toneel en creatief bezig zijn met naald en draad maar dit komt er momenteel nauwelijks van. Tegenwoordig ga ik regelmatig naar de sportschool + zwembad, hetgeen ik erg leuk vind!! Mijn lichamelijke- en geestelijke conditie hou ik hiermee fit.

Kwalificaties

Nu ik bijna 40 jaar als logopedist actief aan het werk ben, heb ik ondertussen veel ervaring en kennis opgedaan. Ik noem mijzelf Allround: op alle vakgebieden binnen de logopedie kan ik cliënten helpen. Als een probleem té specifiek is, dan heb ik collegae om mij heen bij wie ik om raad kan vragen of naar wie ik kan doorverwijzen.

Ik beschouw mezelf als een paramedicus “pur sang”: de logopedist dient een medisch doel. Hierbij is verdieping in onderliggende medische-, psychologische- en sociale omstandigheden noodzakelijk.

Binnen de logopedie ben ik actief bezig met het volgen van cursussen en het begeleiden van stagiaires. Daarnaast volg ik ontwikkelingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg en natuurlijk in de logopedie.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en ben lid van de NVLF.

De sterkste kwalificatie binnen het logopedisch werk is dat ik duidelijk en doeltreffend knelpunten van een probleem boven water krijg en dat ik samen met de cliënt direct aan de slag kan gaan om praktische oplossingen in het dagelijks leven te vinden.

Wie is Nisa Polat?

Ik ben een 24-jarige logopedist die in 2020 is afgestudeerd op de Hogeschool Rotterdam. Ik woon in Rotterdam centrum. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om tijd door te brengen met mijn verloofde en familie.

Ik kan mijzelf beschrijven als sociaal en zeer vrolijk. Daarnaast vind ik het belangrijk om de cliënten een warme veilige omgeving te bieden waar zij zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en ze zich kunnen ontwikkelen. 

Tijdens mijn recent afgeronde opleiding heb ik op veel verschillende vlakken ervaring en kennis opgedaan. 

Ik heb gewerkt met verschillende doelgroepen, zowel met kinderen als volwassenen. 

Daarnaast ben ik meertalig opgevoed. Ik beheers  Nederlands, Turks en Engels zowel schriftelijk als mondeling. Ik ben zelf opgegroeid in een Multi- culturele omgeving. Zo kan ik mij ook goed afstemmen op verschillende culturen.