Hoe gaat een traject in zijn werk?

Een medicus verzorgt de verwijzing voor logopedie. Dit kunt u ook eventueel zelf bij uw behandelend (huis-)arts aangeven, of bij uw specialist. De aanmelding bij de logopediepraktijk kunt u telefonisch of via de mail/website doen, maar u kunt ook langskomen. Bij de eerste afspraak moet u de verwijsbrief afgeven en uw verzekeringspasje plus ID-bewijs laten zien.

Soms kunt u ook zonder verwijsbrief logopedische hulp krijgen: DTL (=Directe Toegankelijkheid Logopedie)

WIJ HANTEREN GEEN WACHTLIJST.  U KUNT DUS DIRECT GEHOLPEN WORDEN.

Het eerste gesprek is de intake en anamnese, waarbij het probleem geïnventariseerd wordt: op welke manier en hoe ernstig veroorzaakt de logopedische stoornis voor u persoonlijk een beperking, en een belemmering in deelname/participatie van uw bezigheden/werkzaamheden. Het voorlopige onderzoeks- en behandeltraject wordt besproken. Belangrijk is om helder te krijgen waar u aan wil werken, wat uw verwachtingen zijn en wat de logopedische mogelijkheden hierbij zijn.

U komt één maal per week naar logopedie, indien nodig vaker. De afspraken worden op vaste dagen en op vaste tijdstippen met u besproken. Kinderen tot groep 3 komen ’s morgens. Op zaterdag worden alleen afspraken gemaakt voor diegenen die door de week absoluut niet kunnen komen.

Als het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, dan zal de verwijzer een “aan huis”- indicatie geven; wij komen dan naar u toe.

Een sessie duurt 25 minuten.

Ouders van kinderen tot 12 jaar moeten meekomen. Dit is een verplichting die de zorgverzekeraar stelt en waarmee wij het helemaal eens zijn.

We starten altijd met een onderzoek, als een soort nulmeting. Na verloop van tijd gaan we her-testen om te beoordelen in hoeverre de functiestoornis veranderd is. Daarnaast is het evalueren van de eigen ervaringen belangrijk op de niveau’s van beperking en participatie.

U krijgt “huiswerkopdrachten” mee, die wekelijks geëvalueerd worden.

We kunnen in het algemeen geen indicatie geven hoe lang een behandeltraject duurt. Dit is per persoon afhankelijk van het probleem, de mogelijkheden en de verwachtingen.