Klachten

We doen ons uiterste best om de behandeling samen met u naar tevredenheid te laten verlopen maar mocht het onverhoopt zo zijn dat u er met uw behandelaar niet uitkomt, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de NVLF.